Trening Gir Mening!

"En stein som ligger stille, dreper gresset under seg"

Steffen Gunnerud

Personlig Trener og brukerkonsulent i seksjon psykisk helse i Oslo kommune

_____________________________________________

Fysisk aktivitet er noe jeg virkelig brenner for og som jeg mener er helt vesentlig i og utenfor behandling av rus og psykiske helseutfordringer. Trening er medisin, og sammen med ordinær behandling står man mye stødigere og sterkere før, under og etter behandling


Gjennom foredrag belyser jeg viktigheten av å bruke trening som medisin og hvordan jeg fant veien ut fra avhengighet ved å bruke trening som en del av min behandling.


Til daglig jobber jeg som brukerkonsulent i frisklivssentralen og i FOT- Fleksibelt oppfølgingsteam, som ligger under seksjon psykisk helse i Oslo kommune, og er heldig som får bistå og motivere deltakere i sitt endringsarbeid.


Vi vet at fysisk aktivitet er et godt dokumentert virkemiddel for rus og psykiske helseutfordringer. Trening og aktivitet gir mening og gjør deg sterkere til å stå i eget liv!


Aktivitet med Mening er en organisasjon som gjennom foredrag inspirerer, veileder, motiverer og sprer nyttig informasjon til ungdom, voksne, offentlige og private institusjoner om hvordan man kan finne en vei ut fra avhengighet og andre fysiske og psykiske helseutfordinger.


Book et foredrag, og du vil få et publikum som sitter igjen motivert og inspirert!_____________________________________________

Min erfaringskompetanse startet da jeg var 13 år. Den er preget av flere dødsfall i nær familie, traumer, avhengighet, gjeld, sykdom, smerte og rotløshet


Men jeg fant en vei ut!


Veien jeg har gått, min kompetanse og egenerfaringen har gjort meg til den jeg er og en ressurs for de som  strever med fysiske og psykiske helseutfordringer og for de som jobber med dette. 


Jeg kaster lys på en vei ut av avhengighet, fysisk aktivitet som rehabilitering og hvordan man kan finne riktig hjelp til riktig tid.


Jeg formidler historien, rådene, tipsene og snarveiene med et enormt engasjement som får tilhørerne engasjert og inspirert! 


Foredraget tilpasses etter tema og målgruppe!

_____________________________________________

Sertifisert Personlig trener


Trening var en helt avgjørende ting for å finne veien ut av mine helseutfordringer. Fysisk aktivitet gjør så enormt mye med kroppen og den mentale helsen. Derfor var det viktig for meg å lære masse om kroppen og trening av den. Dette studiet ga meg enorm innsikt i temaer som treningslære, fysiologi, anatomi, mental trening, kosthold og mye annet. Jeg står sterkt rustet med denne kompetansen til å hjelpe andre med fysiske og mentale helseutfordringer.

Psykososial førstehjelp


Fra jeg var 15 - 25 år opplevde jeg flere dødsfall i nær familie, noen av dem var traumatiske for meg. Det å oppleve noe traumatisk kan sette dype spor hos hvem som helst, og kan ha store kosekvenser for livet videre. For meg førte dødsfallene til mer distansering fra følelsene mine. Men jeg slapp ikke unna følelsene . I voksen alder gjennomgikk jeg traumebehandlingen EMDR, med god effekt. Dette gjorde at jeg fikk bearbeidet disse traumatiske minnene fra dødsfallene.


Det ble viktig for meg å lære mer om psykosoial førstehjelp for å være bedre rustet i møte med andre mennesker i krise.

Hvordan møte og forstå spiseforstyrrelser


Gjennom mine egne helseutfordringer har jeg møtt mange som har strevet med en eller annen form for spiseforstyrrelse. Dette er et tabubelagt tema som virkelig må belyses! Jeg har deltatt på fagseminar ved VILLA SULT- akademiet, og har lært masse nyttig jeg kan bruke i møte med mennesker som sliter med en eller annen form for spiseforstyrrelse. 

Foredrag for medisin studenter ved Universitetet i Oslo


13.02.23 var jeg invitert til UiO for å holde foredrag om rus og psykiatri for medisinstudenter. Det ble et godt levert foredrag, og tilbakemeldingene var at studentene lærte mye og syns det var fint å høre om ulike tilbud for målgruppen. Det var bra lengde på foredraget og godt tilpasset målgruppen. Dem syns det var ekstra fint at jeg var åpen for spørsmål etterpå.

Referanse fra Elise Skimmeland, Med.student ved UiO

Vi var invitert til Helsedirektoratet for et dialogmøte om mer fysisk aktivitet i helse og omsorgstjenester


17.11.22 var jeg invitert til Helsedirektoratet for å presentere Friskrus, et prosjekt jeg jobber i hos frisklivssenntralen. Jeg var sammen med Fagrådet-Rusfeltets hovedorganisasjon og Rådet for Psykisk helse, som var der for å presentere sitt prosjekt om trening som medisin. Klikk deg inn på artikkelen publisert av Rusfeltet.no for mer informasjon,

Det er viktig å vite hva som skjer der ute- Et intervju i NAPHA


09.12.22 ble jeg intervjuet av NAPHA om prosjekt Friskrus, et rusprosjekt i Frisklivssentralen hvor jeg jobber. I denne artikkelen kan du lese litt mer om hva vi har gjort og erfaringer vi har gjort oss underveis. 

overgangen fra rusbehandling i spesialisthelsetjenesten til kommunalt ettervern

_____________________________________________

Foredrag

Foredraget kan tilpasses etter dine ønsker, innenfor temaene fysisk aktivitet, egenerfaring innen rus og psykiatri og en mulig vei ut.Jeg garanterer et foredrag som inspirerer og motiverer! Ta kontakt for nærmere informasjon om pris til steffen@aktivitetmedmening.no